Last ned spørsmålsliste

*: Beware - these languages are not yet updated to 5-15R standard
Nytt i 2017: Databasen inneholder nå normdata basert på læreres svar i tillegg til foreldres. Svarskjemaer kan vurderes i henhold til dette.