Personvernerklæring

Hensikten med 5-15R spørreskjemaet er å kartlegge barnets sterke og svake sider på mange ulike områder.

Svarene for det enkelte barn sammenliknes med en stor kontrollgruppe av barn og unge på samme alder og kjønn.

Spørreskjemaet kan peke på områder som bør kartlegges nærmere, eller som det bør gjøres innsats i forhold til.

Resultatene fra 5-15R brukes aldri som eneste grunnlag for konklusjoner vedrørende barnet.

Informasjonen fra spørreskjemaet vil bli lastet inn og lagret i en database uten noen identifisering av barnet eller den som har fylt ut skjemaet. Informasjonen som ligger i databasen slettes etter maksimalt 12 måneder.

5-15-systemet gir enhver bruker mulighet til å be om å få sine informasjoner slettet (“retten til å bli glemt”). Utredere og foreldre eller verger kan be om dette gjennom kontakt på e-post.

Informasjonskapsler (“Cookies”)

Informasjonskapsler (“cookies”) er små datafiler som et nettsted plasserer på datamaskinen eller enheten din for at nettstedet skal fungere skikkelig for deg. Generelt sett kan de ha andre bruksområder også, men dette er det eneste 5-15 bruker informasjonskapsler til.

5-15.org bruker informasjonskapsler bare til tre ting. For det første, for å sikre at når du er logget inn, er det bare du – altså riktig pc eller enhet som du er logget på – som kan se informasjonen du har bedt om. For det andre, å bruke språket du har valgt, og for det tredje å huske om du allerede har klikket OK på spørsmålet om informasjonskapsler. Vi lagrer ikke informasjon om din oppførsel på siden, og vi gir eller selger ikke informasjon til tredjepart - samlet via informasjonskapsler eller på annen måte.

Navnene på de tre cookie-typene vi bruker er:. ASPXAUTH, cculture og cookieconsent_status.