5-15

5-15-R er et nordisk spørreskjema for kartlegging av vansker hos barn og unge i alderen 5 til 17 år. På www.5-15.org kan fagpersoner som er godkjente som brukere legge inn skåringer og motta en umiddelbar grafisk oversikt over resultatene.

5-15R - Ny versjon av 5-15

Fra og med mai 2017 er 5-15 oppgradert til 5-15R. Det innebærer først og fremst:

  • Nye normer fra 2013 basert på over 4.000 skjemaer fra danske foreldre
  • Egne lærernormer basert på ca. 1.500 danske lærersvar
    • For disse foreligger det også foreldreskjemaer. Samsvar mellom foreldre- og lærersvar er beskrevet i ovennevnte artikkel
  • Normgrunnlaget er nå 5-17 år, noen spørsmål har eksempler som passer for ungdom
  • Etter hvert domene er det spørsmål om nedsatt fungering i dagliglivet (”impairment”)
  • Muligheter for at foreldre og lærere kan fylle ut skjemaet på nett eller mobil

5-15.org er støttet av