Du må SØKE om GODKJENNING som 5-15 bruker!

  • 5-15-systemet er reservert for profesjonell bruk. Det vil si fagpersoner som benytter 5-15-skjemaet i sitt arbeid.
  • Du må gi en nøyaktig beskrivelse av din kompetanse og virksomhet for å bli godkjent.
  • Les derfor denne siden nøye!

5-15 er et nordisk spørreskjema for kartlegging av vansker hos barn i alderen 5 til 15 år. Motorikk, oppmerksomhet, språk, læring og sosial fungering er blant de områdene som dekkes. Normeringen baserer seg på skjemaer fylt ut av foreldre og lærere. Resultatene må alltid ses i sammenheng med annen informasjon.

Nødvendige kvalifikasjoner

For å bli godkjent som 5-15 bruker må man redegjøre for kompetanse og bruk, samt akseptere de faglige og etiske forutsetningene som gjelder for anvendelsen av instrumentet. Vanligvis forutsettes grunnutdanning innen pedagogikk, medisin eller psykologi på minst høyskolenivå. Gjennom utdanning og erfaring må man ha tilegnet seg gode kunnskaper om barn og unge, normalutvikling og vansker i utviklingen. Man må ha grunnleggende kjennskap til statistikk for å kunne tolke resultatene, og være klar over både muligheter og begrensninger som ligger i slike instrumenter.

På en institusjon eller et fagmiljø er det viktigste at teamet har den nødvendige kompetansen for å tolke resultatene av 5-15. Flere personer kan legge inn opplysningene i den elektroniske utgaven, men hvordan resultatene og de grafiske skårene tolkes må vurderes av kyndige fagpersoner. 5-15 kan også brukes under veiledning fra andre fagmiljø utenfor institusjonen/praksisen hvis oppfølgingen er tett nok.

Søknad om brukerkonto må inneholde en e-postadresse fra arbeidsplassen. Søknader basert på en gmail- eller hotmailadresse blir ikke godkjent.

Taushetsplikt og håndtering

Den informasjonen som framkommer er konfidensiell og underlagt norsk lov og gjeldene regelverk for taushetsplikt og håndtering av konfidensielle opplysninger, også på din arbeidsplass.

Brukernavn og passord som man blir tildelt som 5-15 bruker er personlig. Når et passord deles med en kollega for innsyn i saker, er man selv ansvarlig og skal ha oversikt over bruken. Passord skal byttes jevnlig.